Ông Nguyễn Hữu Linh hốt hoảng chạy trốn khi đến tòa

Ông Nguyễn Hữu Linh bước xuống xe, chạy thẳng lên tầng cao nhất của TAND quận 4 rồi đi vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa... (đọc thêm)