Ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) Cục Điều tra Chống buôn lậu,

ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) Cục Điều tra Chống buôn lậu, (đọc thêm)