Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin về tình hình chấm thi

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT thông tin về tình hình chấm thi (đọc thêm)