Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lý giải điểm chuẩn năm nay giảm

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lý giải điểm chuẩn năm nay giảm (đọc thêm)