Ông Phan Nguyễn Như Khuê nói về khiếu nại tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ông Phan Nguyễn Như Khuê nói về khiếu nại tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (đọc thêm)