Ông Trần Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH The Sunrise Bay trả lời khách hàng tại buổi đối thoại

Khách hàng của dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư trả lời thời hạn giao nhà. Trong khi đó chủ đầu tư cho biết, tất cả phải chờ vào kết luận của Thanh tra Chính phủ. (đọc thêm)