Ông Trump chưa đồng ý gỡ bỏ thuế với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đồng ý gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh muốn ông làm như vậy. (đọc thêm)