Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6 nghìn tỷ đồng từ quả vải

Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6 nghìn tỷ đồng từ quả vải (đọc thêm)