Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản (gọi tắt là "Origin-STT")

Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%. (đọc thêm)