Phần thi Khởi động của nam sinh Thanh Hóa chiến thắng Olympia tuần này

Ở phần thi đầu tiên - Khởi động, Văn Sơn là người vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 70 điểm. (đọc thêm)