Phần thi Khởi động của Nguyễn Việt Anh - người chiến thắng Olympia tuần này

Nguyễn Việt Anh gần như đã nắm vững cục diện trận đấu trí Olympia tuần này, tuy nhiên ở chặng đua nước rút, Mạnh Tùng đã bứt tốc mãnh liệt, buộc Việt Anh phải đưa ra quyết định quan trọng ở phút cuối. (đọc thêm)