Phần thi phụ quyết định thắng thua cuộc thi Olympia Tháng 2 Quý 3

Hai người bạn thân Minh Quân và Đức Minh phải bước vào câu hỏi phụ để phân định thắng thua tại cuộc thi Tháng 2 Quý 3 Olympia. (đọc thêm)