Phần thi Về đích "hoàn hảo" của Hồ Lê Minh Quân

Hồ Lê Minh Quân đang giữ 2 kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia 20 tính tới thời điểm hiện tại. Bước vào cuộc thi Tháng, Minh Quân gặp phải đối thủ "khó nhằn", phải bước vào phần thi phụ và thắng "hiểm". (đọc thêm)