Phản ứng bất ngờ khi đi ăn cướp mà gặp đúng... bạn thân

Phản ứng đầy bất ngờ và hài hước khi tên cướp phát hiện ra nạn nhân mà mình định cướp lại là người bạn thân. (đọc thêm)