Phó bí thư xã, Bí thư chi bộ bản Na Kho chia sể về thực trạng cầu qua suối Na Kho.

Phó bí thư xã, Bí thư chi bộ bản Na Kho chia sể về thực trạng cầu qua suối Na Kho. (đọc thêm)