Phố Tây Bùi Viện đìu hiu dù đã mở cửa kinh doanh trở lại

Nhiều hàng quán ở phố Bùi Viện đã mở cửa kinh doanh những vẫn không có khách đến. (đọc thêm)