Phong tục tiễn "ông Táo lên chầu trời" qua góc nhìn của sinh viên ĐH RMIT

Bạn Nam, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học RMIT hiểu thế nào về phong tục "đưa ông Táo chầu trời" và liệu giới trẻ hiện nay có còn muốn cúng ông Táo? (đọc thêm)