Phụ huynh gần điểm cháy của công ty Rạng Đông muốn học sinh nghỉ học

Phụ huynh quanh khu vực hỏa hoạn ở công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông muốn con được nghỉ học và có kế hoạch dạy bù. (đọc thêm)