“Phục sát đất” với bài khổ luyện bịt mắt đi trên dây của cảnh khuyển!

Bịt mắt đi trên dây là một trong rất nhiều bài tập luyện khó nhằn, mà một chú chó phải vượt qua, để đạt đủ điều kiện tham gia vào lực lượng cảnh khuyển. (đọc thêm)