Phương Dung tiết lộ lý do nhạc sĩ Huỳnh Anh chia tay với người vợ đầu.

Danh ca Phương Dung tiết lộ lý do nhạc sĩ Huỳnh Anh chia tay với người vợ đầu. (đọc thêm)