Phương pháp mổ đột phá giúp cắt bỏ ung thư phổi với vết rạch chỉ 6 cm

Ưu điểm quan trọng của phương pháp này là tiếp cận được những chỗ rất sâu mà mổ mở không tới được, ít tổn thương tổ chức lành và có thể làm rất tỉ mỉ, giúp giải quyết bệnh một cách triệt để. Đọc thêm