Quốc lộ 1A chi chít ổ gà

Quốc lộ 1A tuyến tránh thị xã Kỳ Anh chi chít ổ gà, mặt đường rạn nứt (đọc thêm)