Quốc Lộ 53 đoạn qua Vĩnh Long đầy "ổ trâu"

Quốc Lộ 53 đoạn qua Vĩnh Long đầu "ổ trâu" (đọc thêm)