Rùng mình với kiểu cắt tóc đầy mạo hiểm thử thách sự gan dạ của khách hàng

Thay vì kiểu cắt tóc như thông thường, thợ cắt tóc đã sử dụng đến lửa để giúp sức cho quá trình cắt tóc của mình và dĩ nhiên, khách hàng phải thực sự gan dạ mới dám sử dụng kiểu cắt tóc như thế này. (đọc thêm)