Samsung giới thiệu những thay đổi của Galaxy Fold so với phiên bản giới thiệu trước báo giới hồi tháng 4

Samsung giới thiệu những thay đổi của Galaxy Fold so với phiên bản giới thiệu trước báo giới hồi tháng 4 (đọc thêm)