Samsung giới thiệu: Thế hệ làm điều không thể

Con đường hiện thực hoá ước mơ và đam mê luôn đầy rẫy rào cản và thử thách. Nhưng khi bạn quyết tâm làm, Samsung quyết cùng bạn kiến tạo điều không thể. Cùng Samsung gia nhập ngay: Thế hệ làm điều không thể. (đọc thêm)