Sạt lở nghiêm trọng bờ kênh ở Bạc Liêu.

Có tuyến kênh, bờ đất đã bị “ăn” sâu vào trong, có đoạn chỉ còn cách đồng ruộng hơn… hai gang tay, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân. (đọc thêm)