Sĩ tử đội mưa đi thi năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Thủ đô đang trong tình trạng mưa nặng hạt, cùng lúc đó các sĩ tử đội mưa tới dự thi năng khiếu của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. (đọc thêm)