Sinh vật biển hút máu con mồi đến khô

Cá mút đá chỉ xuất hiện 10- 20 năm 1 lần (đọc thêm)