Sinh vật biển quy tụ tất cả những đặc điểm đáng sợ nhất mà bạn có thể nghĩ tới!

Thân nhớt và dài thuột như lươn, không có vây, mắt ti hí, chỉ có một lỗ mũi và đáng nói nhất là cái miệng dễ khiến chúng ta liên tưởng đến những quái vật trong phim thần thoại! (đọc thêm)