Sinh viên tự chế xe "siêu tiết kiệm" chạy 1.095 km tốn một lít xăng

Một nhóm sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thiết kế thành công mẫu xe "siêu tiết kiệm nhiên liệu" SuperCub 50 chạy 1.095 km chỉ tốn một lít xăng. (đọc thêm)