Số phận của những hành lý "bị bỏ rơi" ở sân bay sẽ xử lý thế nào?

Chuyện gì sẽ xảy ra với những hành lý không người nhận bị "bỏ rơi" ở sân bay. (đọc thêm)