Sốc: Thực khách “chén sạch” 180 con hàu sống chưa đầy 30 phút

Một thực khách vừa lập kỷ lục “đánh bay” 180 con hàu sống chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng. (đọc thêm)