Sốc với cảnh máy bay lao qua đầu du khách, chỉ cách vài mét rồi hạ cánh

Chiếc máy bay bất ngờ bay lướt qua đầu các du khách, chỉ cách họ chừng vài mét rồi hạ cánh. (đọc thêm)