Sư tử hợp sức, trèo lên cây để cướp miếng mồi của báo hoa mai

Thay vì đi săn mồi, hai con sư tử cái đã hợp sức để trèo lên cây và cướp lấy miếng mồi mà một con báo hoa mai khác đang cất giữ ở trên đó. (đọc thêm)