SV trường ĐH Quốc tế nói gì về tục "ông Táo lên chầu trời"?

Bạn Quỳnh Như, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Quốc Tế hiểu thế nào về phong tục "đưa ông Táo chầu trời" và liệu giới trẻ hiện nay có còn muốn cúng ông Táo? (đọc thêm)