Xót lòng trước hoàn cảnh của hai đứa trẻ mồ côi

Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, (đọc thêm)