Tận cùng nỗi đau

Bố chết thảm, mẹ tâm thần, 3 đứa trẻ sống lay lắt không nơi nương tựa (đọc thêm)