Tàu huấn luyện hải quân Hàn Quốc thăm xã giao TP Đà Nẵng

Tàu huấn luyện hải quân Hàn Quốc thăm xã giao TP Đà Nẵng sáng 7/9. (đọc thêm)