Thai phụ bị xe tải cuốn vào gầm liệt tứ chi đã sinh con

Thai phụ bị cuốn vào gầm xe tải, liệt tứ chi đã sinh con an toàn. (đọc thêm)