Thán phục nghệ sĩ đường phố với khả năng nặn tượng chân dung cực nhanh và đẹp mắt

Thay vì vẽ tranh chân dung như thường thấy, người nghệ sĩ đường phố đã cho thấy tài năng của mình khi nặn tượng chân dung của khách hàng một cách đẹp mắt và nhanh chóng. (đọc thêm)