Thắng kiện cơ quan Nhà nước, 6 năm chưa được thi hành án!

Việc người dân thắng kiện được một cơ quan Nhà nước là không nhiều nhưng để thi hành bản án đã có hiệu lực của Toà thì vô cùng gian nan khi chính những cán bộ phải phục vụ dân lại quay sang “hành dân” (đọc thêm)