Thầy Hiệu trưởng chia sẻ về vụ việc học sinh tử vong do cây đè

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ về vụ việc học sinh tử vong do cây đè (đọc thêm)