Thầy Nguyễn Kim Thảo giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý 1 cắm bản lâu nhất tại đây tâm sự.

Thầy Nguyễn Kim Thảo giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý 1 cắm bản lâu nhất tại đây tâm sự. (đọc thêm)