Thí sinh Huế nhận xét về bài thi tổ hợp KHXH

Em Phạm Dương Quỳnh Anh, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Huế nhận xét về bài thi tổ hợp KHXH (đọc thêm)