Thí sinh phấn khởi kết thúc buổi thi cuối

Thí sinh phấn khởi kết thúc buổi thi cuối (đọc thêm)