Thời khắc ký kết Hiệp định EVFTA

Thời khắc ký kết Hiệp định EVFTA (đọc thêm)