Thông điệp "Rửa tay" xuất hiện trên bầu trời Australia

Dòng chữ "Rửa tay" xuất hiện trên bầu trời Sydney (Australia) (đọc thêm)