Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. (đọc thêm)