Tiamat Legion Medusa Champions Self-Acceptance - Brut.mp4

Dành cả đời để tôn sùng loài rắn, phó chủ tịch ngân hàng đã chi cả “núi tiền” để trở thành “quái vật” nửa người nửa bò sát! (đọc thêm)